1. Almindelige bestemmelser

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных ООО «ТРИСКИРАН» (далее – Оператор).

 1. Operatøren sætter som hovedmål og betingelse for udførelsen af ​​sine aktiviteter overholdelse af menneskerettigheder og borgernes rettigheder og friheder i behandlingen af ​​hans personlige data, herunder beskyttelse af privatlivets rettigheder, personlige og familiens hemmeligheder.
 2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта https://triskirun.ru.

2. Основные понятия, используемые в Политике

 1. Automatiseret behandling af personoplysninger - behandling af personoplysninger ved hjælp af computerfaciliteter
 2. Blokering af personoplysninger - midlertidig ophør af behandling af personoplysninger (bortset fra tilfælde, hvor behandlingen er nødvendig til angivelse af personoplysninger)
 3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу https://triskirun.ru;
 4. Informationssystem for personoplysninger - et sæt personoplysninger indeholdt i databaser og sikring af deres behandling af informationsteknologi og tekniske midler
 5. Afpersonalisering af personoplysninger er en handling, hvorved det er umuligt at uden brug af supplerende oplysninger fastslå, at tilhørende personoplysninger tilhører en bestemt bruger eller et andet personoplysninger;
 6. Behandling af personoplysninger - enhver operation (operation) eller et sæt af aktioner (operationer), der udføres med anvendelse af automatisering udstyr eller uden anvendelse af sådanne midler med personoplysninger, herunder indsamling, registrering, akkumulering, lagring, præcisering (opdatering, ændring), ekstraktion, brug, overførsel (distribution, levering, adgang), depersonalisering, blokering, sletning, destruktion af personoplysninger;
 7. Operatør - offentligt organ, en kommune, en fysisk eller juridisk person, alene eller sammen med andre, organisering og (eller) udfører behandling af personoplysninger, samt definere formålet med behandling af personoplysninger, at sammensætningen af ​​de personoplysninger, der skal behandles, aktionerne (operationer) i forbindelse med med personoplysninger
 8. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта https://triskirun.ru;
 9. Пользователь – любой посетитель веб-сайта https://triskirun.ru;
 10. Tilvejebringelse af personoplysninger - aktioner med det formål at videregive personoplysninger til en bestemt person eller en bestemt kreds af personer
 11. Fordeling af personoplysninger - en handling rettet mod videregivelse af personoplysninger til et ubestemt antal personer (personoplysninger) eller for at stifte bekendtskab med personoplysninger om den brede offentlighed, herunder videregivelse af personoplysninger i medierne, placering i informations- og telekommunikationsnetværk eller levering af adgang til personlige data på nogen anden måde
 12. Grænseoverskridende overførsel af personoplysninger - overførsel af personoplysninger til en fremmed stats territorium til en udenlandsk stats myndighed til en udenlandsk fysisk eller udenlandsk juridisk enhed
 13. Ødelæggelsen af ​​personoplysninger - enhver foranstaltning, der medfører de personlige data ødelægges irreversibelt med den manglende evne til yderligere at gendanne indholdet af personoplysninger i personoplysninger informationssystem og (eller) hvis resultat optagemedier ødelægges personoplysninger.

3. Operatøren kan behandle følgende personoplysninger fra brugeren

 1. Efternavn, navn, patronymic;
 2. Email adresse;
 3. År, måned, dato og fødested
 4. billeder;
 5. Også på stedet er der indsamling og behandling anonym data om besøgende (herunder filer «cookie») med hjælp fra internetstatistikker tjeneste (Yandex og Google Analytics-data og andre).
 6. Ovennævnte data opsummeres yderligere i teksten. Politikker er forenet med det generelle koncept Personoplysninger.

4. Formål med personlig databehandling

 1. Цель обработки персональных данных Пользователя — Informere brugeren ved at sende e-mails; Tilvejebringelse af adgang til brugeren for de tjenester, oplysninger og / eller materialer, der findes på hjemmesiden.
 2. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты contact@triskirun.ru с пометкой «Отказ от уведомлениях о новых продуктах и услугах и специальных предложениях».
 3. Brugerens upersonlige data indsamlet ved hjælp af internetstatistiktjenester tjener til at indsamle oplysninger om brugerens handlinger på webstedet, forbedre webstedets kvalitet og indholdet.

5. Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

 1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте https://triskirun.ru. Ved at udfylde de relevante formularer og / eller sende deres personlige data til operatøren, accepterer brugeren denne politik.
 2. Operatøren behandler upersonlige data om brugeren, hvis dette er tilladt i indstillingerne i brugerens browser (lagring af cookies og brugen af ​​JavaScript-teknologi er aktiveret).

6. Ordren for indsamling, opbevaring, overførsel og andre former for personlig databehandling

Sikkerheden af ​​personoplysninger behandlet af Operatøren sikres gennem gennemførelsen af ​​de juridiske, organisatoriske og tekniske foranstaltninger, der er nødvendige for fuldt ud at overholde kravene i den nuværende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

 1. Operatøren sikrer sikkerheden for personoplysninger og træffer alle mulige foranstaltninger, der udelukker adgang til personlige oplysninger for uautoriserede personer.
 2. Brugerens personoplysninger vil under ingen omstændigheder blive overført til tredjemand, undtagen i tilfælde, der vedrører implementeringen af ​​den gældende lovgivning.
 3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора contact@triskirun.ru с пометкой «Актуализация персональных данных».
 4. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора contact@triskirun.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

7. Grænseoverskridende overførsel af personoplysninger

 1. Operatøren skal inden indførelsen af ​​grænseoverskridende overførsel af personoplysninger sikre, at den udenlandske stat, som overførsel af personoplysninger har til formål at yde pålidelig beskyttelse af personers rettigheder til personoplysninger.
 2. overførsel af personoplysninger på tværs af grænserne til fremmede lande, der ikke opfylder ovenstående krav, kan kun udføres, hvis der er en skriftlig tilladelse fra emnet af personoplysninger på den grænseoverskridende overførsel af personoplysninger og / eller udførelsen af ​​en kontrakt, et parti, der er genstand for personoplysninger.

8. Afsluttende bestemmelser

 1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты contact@triskirun.ru.
 2. Dette dokument afspejler eventuelle ændringer i politikken til behandling af personoplysninger af operatøren. Politikken gælder for en periode, indtil den er erstattet af en ny version.
 3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу https://triskirun.ru/policy/.